Nova godina 2014 budva espléndido - 18 joj je godina - 1

18 joj je godina - 1 - Nova godina 2014 budva espléndido

18 joj je godina - 1 1

Životopis rođena je 1945 godine otac joj je bio imućna osoba mnoge vrijedne nekretnine i pokretnine koje su imali nestale su uslijed ratnih okolnosti.

18 joj je godina - 1 2

18 joj je godina - 1 3

18 joj je godina - 1 4

18 joj je godina - 1 5

18 joj je godina - 1 6

18 joj je godina - 1 7

18 joj je godina - 1 8

18 joj je godina - 1 9

18 joj je godina - 1 10